קצבת זקנה (המדריך המלא והמעודכן לשנת 2018)

כל תושב ישראל או כל מי שעלה לארץ לפני גיל שישים או עד גיל שישים ושתיים זכאי לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי, הנקראת גם “קצבת אזרח ותיק” בתנאי שהיה מבוטח בביטוח זקנה. מטרת הקצבה היא להבטיח קיום בכבוד גם בגיל הזקנה, בגיל שבו רוב האנשים כבר אינם משתייכים למעגל העבודה, והאפשרות שלהם להרוויח כסף למחייתם פוחתת באופן משמעותי.

תנאי הזכאות לקצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה על המבקש לעמוד במספר תנאים:

  • עליו להיות מבוטח בביטוח של אזרח ותיק
  • עליו להגיע לגיל המזכה בקבלת הקצבה
  • להשלים את תקופת ההכשרה
  • לשלם דמי ביטוח לאומי כחוק.

מי מבוטח בביטוח זקנה?

נשים וגברים תושבי ישראל אשר ששילמו או ששולם עבורם דמי ביטוח לאומי כחוק.

כדאי לדעת:
החל מ 1.1.2013 נקבע תיקון לחוק ולפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 מבטחות בביטוח זקנה, עד לתיקון החוק רק נשים שנולדו אחרי שנת 1931 היו זכאיות.

לגבי מבוטחים שלא נולדו בארץ:
גברים ונשים שעלו לארץ לפני שהגיעו לגיל שישים או שישים ושתיים מבוטחים בביטוח זקנה בהתאם לתאריך הלידה שלהם.

באתר של הביטוח הלאומי מובא פירוט הגיל בעת העלייה לארץ המאפשר להיות מבוטח בביטוח זקנה

מהו הגיל המזכה בקבלת הקצבה?

יש שני מועדים לקבלת קצבת זקנה, זכאות מגיל פרישה וגיל הזכאות המוחלט.

  • גיל הפרישה לגברים וקבלת הקצבה נקבע לגיל שישים ושבע וגיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים נקבע לגיל שישים ושתיים בהתאם לתאריך הלידה של האישה
  • אישה המעוניינת לדעת את גיל הפרישה תוכל להיעזר במחשבון הנמצא באתר הביטוח הלאומי

גיל הפרישה מותנה במבחן הכנסות:

אם החלטתם להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה או שיש לכם הכנסות אחרות העולות על 5,278 ₪ בחודש
לא תהיו זכאים לקבל קצבת זקנה מלאה, אלא רק קצבה חלקית. אם יש לכם הכנסות מעל 7,575 ₪  בחודש, לא תהיו זכאים לקבל גם קצבה חלקית.

חשוב לציין:

  • ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון בחישוב ההכנסות לצורך קבלת הקצבה.
  • גברים ונשים שלא היו זכאים לקבל קצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה, יהיו זכאים לקבל את הקצבה בגיל הזכאות המוחלט ללא קשר להכנסות.
  • גיל הזכאות המוחלט לגברים נקבע לגיל שבעים ולנשים הוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה.

באתר של הביטוח הלאומי נמצאת טבלה המפרטת את גיל הזכאות המוחלט לנשים בהתאם לתאריך הלידה

תקופת הכשרה לקצבת זקנה

השלמת תקופת ההכשרה היא השלמת תקופת הביטוח המזכה אתכם בקבלת קצבת זקנה.
לנשים ולגברים נקבעו תקופות שונות בהתאם למצבם התעסוקתי והמשפחתי.

גברים יהיו זכאים לקבלת הקצבה אם הם צברו אחת משתי התקופות הבאות,
מאה ארבעים וארבע חודשים או שישים חודשים בתוך עשר השנים האחרונות לפני שהם הגיעו לגיל הפרישה.

תושב חוזר שלא צבר מספיק חודשי ביטוח יהיה זכאי לקבלת גמלת זקנה מיוחדת עד שישלים את תקופת ההכשרה.

באופן עקרוני נשים יהיו זכאיות לקבלת קצבת אזרח ותיק בתנאי שהן צברו מאה ארבעים וארבע חודשים
או שישים חודשים בתוך עשר השנים האחרונות לפני שהן הגיעו לגיל פרישה.

שימו לב: תקופת ההכשרה לנשים כוללת מסלולים שונים בהתאם למצב המשפחתי של האישה ולמצבה התעסוקתי.

מי שעלה לישראל ממדינה החתומה עם ישראל על אמנה בין לאומית וצבר חודשי הכשרה בשתי המדינות יוכל,
לעתים, לקבל קצבת אזרח ותיק משתי מדינות, מהמדינה שממנה הוא עלה וממדינת ישראל.

קצבת זקנה - מי זכאי

כמה מקבלים ביטוח לאומי קצבת זקנה?

גובה קצבת הזקנה הבסיסי למבוטחים שעדיין לא הגיעו לגיל שמונים הוא 1,531 ₪  ליחיד ו- 2,301 ₪ לזוג כאשר רק אחד מבני הזוג זכאי לקבלת הקצבה.

גובה קצבת הזקנה למבוטחים מעל שמונים שנה הוא 1,671 ₪ ליחיד ו- 2,387 ₪  לזוג כאשר רק אחד מהם זכאי לקבל את הקצבה.

כאשר שני בני הזוג זכאים לקבל את הקצבה, יקבל כל אחד מהם את מלוא הסכום של הקצבה המגיעה ליחיד.
במידה ונקבע אפוטרופוס לקשיש, הוא זה שייצג את הקשישים ויצטרך לוודא שהקצבה אכן משולמת כחוק.

תוספות לסכום הקצבאות:

על סכום הקצבה הבסיסית נוספת תוספת ותק.
תוספת הוותק מחושבת בהתאם לשנות הביטוח שצברתם. שנת ביטוח נחשבת לשניים עשר חודשי ביטוח,
ועל כל שנת ביטוח מלאה תקבלו תוספת בגובה של שני אחוז מהקצבה הבסיסית עד לגובה מרבי של חמישים אחוז מהקצבה.

תוספת עבור דחיית קצבת זקנה: אם דחיתם את קבלת הקצבה החודשית בשל הכנסות גבוהות
או בשל מקרים אחרים שבהם לא הייתם זכאים לקבלת הקצבה,
אתם זכאים לתוספת של חמישה אחוז מסכום הקצבה עבור כל שנה שבה תשלום קצבת הזקנה נדחה.

תוספת תלויים משולמת למקבל הקצבה עבור בן או בת זוג שאינם מקבלים קצבה
ועבור שני ילדים הראשונים עד להגיעם לגיל שמונה עשרה או עד לסיום השירות הצבאי.
אישה המקבלת קצבת זקנה לעקרת בית אינה זכאית לקבל תוספת תלויים.

כדאי לדעת: מסכום הקצבה הכללי מנוכים דמי ביטוח בריאות, 189 שק ₪  ליחיד ו – 274 ₪ לזוג.

מתי מקבלים קצבת זקנה מביטוח לאומי?

קצבת האזרח הוותיק משולמת כל חודש בעשרים ושמונה בחודש
היישר לחשבון הבנק של מקבל הקצבה או של בן הזוג, ההורה, ילדים אח או אחות.

תאריך קבלת הקצבה משתנה לעתים בחלק מהחודשים לרגל החגים.

איך מגישים תביעת קצבת זקנה?

כחודש לפני שאתם מגיעים לגיל שבו אתם זכאים לקבלת קצבת זקנה שולח לכם הביטוח הלאומי את טופס התביעה.
בטופס מפורטים כל הפרטים האישים שלכם ועליכם להשלים את הפרטים החסרים.

אם לא קיבלתם את הטופס, עליכם לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים של התובע ולמלא תופס מיוחד: טופס לקבלת קצבת אזרח ותיק.

את הטופס אפשר לשלוח גם בדואר, בפקס או לשלשל לתיבת השירות הנמצאת בסניף הביטוח הלאומי.

אם אין לכם חשבון בנק עליכם לפתוח חשבון בבנק ולפרט בטופס את שם הבנק, כתובת הבנק ומספר החשבון.
הביטוח הלאומי יעביר את סכום הקצבה אל חשבון הבנק המופיע בטופס התביעה.

האם ניתן לעקל קצבת זקנה?

לפי החוק רשאי הביטוח הלאומי לעקל את הקצבה רק עבור חוב מזונות בהתאם לפסק הדין של בית המשפט או בית הדין הרבני.

קצבת זקנה – חמישה דברים שחשוב לדעת:

1. עולה חדש שהגיע לישראל לאחר גיל שישים או שישים ושתיים זכאי בתנאים מסוימים לקבלה של גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

2. תושב ישראל שעבר לגור בחו”ל זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק בתנאים הבאים:

• אזרח הזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק ונמצא בחו”ל באופן זמני,
הביטוח הלאומי ימשיך לשלם לו את הקצבה לחשבון הבנק שלו במשך שלושה חודשים.

• מעל שלושה חודשים ישלם הביטוח הלאומי את הקצבה למי שנמצא במדינת אמנה,
מדינה אשר כרתה עם ישראל אמנה בין לאומית לשמירה על הזכויות הסוציאליות, גם כאשר הוא הפסיק להיות תושב ישראל.

• הביטוח הלאומי אינו משלם קצבת אזרח ותיק למי שנמצא בארץ אויב.

3. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי אינו משלם מספר קצבאות בתקופה אחת. אם אתם מקבלים מספר קצבאות,
עליכם לבחור קצבה אחת למעט קצבת ילדים וגמלת סיעוד שאותם משלם הביטוח הלאומי גם בנוסף על קבלת קצבה של אזרח ותיק.

4. מבוטחים אשר מקבלים קצבת נכות כללית וקצבת הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבאות האלו עד שהגיעו לגיל הפרישה.
לאחר גיל הפרישה הם יקבלו קצבת זקנה בלבד.

5. מבוטח שחודש לידתו אינו ברשום בתעודת הזהות שלו ייחשב כאילו נולד בראשון באפריל של שנת הלידה שלו.

לסיכום, קצבת זקנה בגיל מבוגר מהווה רשת ביטחון לכל אזרח בגיל מבוגר ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי
והיא אחת מהחוקים החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של מדינת ישראל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות