אפוטרופוס לאזרח מבוגר– כל מה שאתם צריכים לדעת על מינוי אפוטרופסות לאזרחים מבוגרים

כאשר מצבו הרפואי של אדם מבוגר אינו מאפשר לו לדאוג בעצמו לצרכיו הבסיסיים, יהיה צריך לדאוג לו לאפוטרופוס שידאג לצרכיו הקיומיים ויהיה אחראי על גופו ו/ או רכושו ויסייע בקבלת החלטות ויהיה בעל סמכות חוקית לפעול למען ולטובת האדם המבוגר ובמקומו. 

פעולה זו נקראת ‘חוק האפוטרופסות’ והוא קובע כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס לאזרחים מבוגרים אשר בשל מצבם הבריאותי או הנפשי אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם.

אנחנו בנוה שלו מבינים את הקושי שלעיתים מתעורר לקראת קבלת ההחלטה למינוי אפוטרופוס לכן החלטנו לרכז פה עבורכם מידע מקיף על ההליך, מה משמעותו וכיצד זה נעשה. 

מה זה אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם, לרוב בן משפחה, אשר בית המשפט מינה אותו כאחראי על אדם אחר. אחריות האפוטרופוס על האדם האחר יכולה להיות אחריות מלאה או חלקית והיא כוללת מינוי לגוף, לרכוש או לשניהם.

האפוטרופוס אמור לפעול בשמו של האדם ולטובתו. הוא יקבל החלטות עבורו בצורה שתהיה הקרובה ביותר לייצוג דעותיו של האדם באם יכול היה להביע אותן.

אפוטרופסות גוף, מהי כוללת?

במסגרת תפקיד האפוטרופוס יהיה עליו לקבל החלטות בעניינים בריאותיים ורפואיים:

 1. הסכמה או התנגדות לכל התערבות רפואית. למשל ניתוח, בדיקה חודרנית ועוד.
 2. הסכמה לקבלת תרופות. משמע, אחריות לכך שהחולה יקבל טיפולים רפואיים ותרופות בהתאם לצרכים שלו.
 3. דאגה לקורת גג ראויה, לחימום, לתנאי היגיינה וניקיון הולמים ועוד.
 4. בסמכות האפוטרופוס גם להחליט היכן יהיו מגוריו של אותו אדם. האם בבית חולים, במוסד סיעודי,  בבית אבות, בבית וכדומה.

אפוטרופסות רכוש, מהי כוללת?

חשבונות הבנק, החסכונות, נכסי נדל”ן ונכסים אחרים השייכים לאותו אדם. על האפוטרופוס לדאוג לתשלום כל החשבונות ולטפל ברכושו של האדם.

מינוי אפוטרופוס לאזרח מבוגר– מה זה אומר מבחינת החוק?

הבקשה של מינוי אפוטרופוס לאזרח מבוגר מתנהלת מול בית המשפט לענייני משפחה.

תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לאזרח מבוגר

כאשר אתם ניגשים לפתיחת תהליך מינוי האפוטרופוס, יהיה עליכם להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס אפוטרופוס – טופס בקשה למינוי האפוטרופוס.
 • תעודות וחוות דעת של רופא המפרט את מצבו הרפואי של האזרח המבוגר.
 • הסכמה או התנגדות של קרובי משפחה מדרגה ראשונה למינוי האפוטרופוס.
 • אישור הסכמה של האפוטרופוס המועמד למינוי וצילום תעודת הזהות שלו.
 • צילום תעודת זהות של האדם המבוגר שלו מבקשים למנות אפוטרופוס.
 • תצהיר חתום מול מזכירות ביהמ”ש או על ידי עורך דין.
 • אישור על תשלום אגרה.

חשוב שתדעו שאת כל המסמכים יש להגיש בארבעה עותקים.

בנוסף, בעת הגשת הבקשה למינוי, תרצו לפרט האם המינוי נדרש לצמיתות או לתקופה מוגבלת. האפוטרופוס הנבחר יהיה נתון לפקוח של האפוטרופוס הכללי זאת כדי לוודא טיפול נכון והוגן באזרח המבוגר.

האם ניתן להחליף אפוטרופוס?

לבית המשפט קיימת ההרשאה לפטר או להורות על החלפת אפוטרופוס במקרים חריגים. כאשר האפוטרופוס מסיים את תפקידו עליו להחזיר את כל נכסי האזרח המבוגר הנמצאים בידיו ואת כל המסמכים הקשורים לנכסים שבידיו.

מה כדאי? ייפוי כוח או אפוטרופוס?

ההבדל בין ייפוי כוח לאפוטרופסות הוא בכך שמינוי אפוטרופוס היא פעולה משפטית השוללת את זכותו של אדם להחליט על מעשיו. לעומת זאת, ייפוי הכוח המתמשך מעניק לאדם המבוגר את האפשרות לקחת חלק בטיפול הבריאותי והכספי שלו כל עוד הוא צלול ומסוגל לנהל את ענייניו. 

ייפוי כוח מתמשך מעניק למיופה הכוח את האפשרות לנהל את העניינים של הקשיש שמינה אותו למיופה כוח. את החתימה על ייפוי הכוח המתמשך יש לבצע מבעוד מועד כאשר מצבו של אותו אדם מבוגר מתחיל להידרדר וקיים סיכוי ממשי של החמרה במצבו הקוגניטיבי או הרפואי. 

באילו מצבים ממנים אפוטרופוס להורה מבוגר?

 • כאשר ההורה המבוגר הינו תשוש נפש וסובל מירידה קוגניטיבית הפוגעת בכושר השיפוט שלו, ביכולת להתמצא בזמן ובמקום, או במקרים בהם עולה חשש לפגיעה עצמית.
 • מבוגרים סיעודיים אשר בשל מצבם הגופני הקשה לא יכולים להביע את רצונם וצרכיהם כמו למשל, ללכת לבנק, לקניות ושאר פעילויות יומיומיות.
 • מבוגרים הסובלים מבעיות פסיכיאטריות קשות כמו למשל פסיכוזה או כל מחלת נפש חמורה הגורמת לאדם המבוגר לאבד את כושר השיפוט שלו ולהיות מודע למצבו.

מהן הסמכויות והחובות של האפוטרופוס?

כאשר מתמנה אפוטרופוס באופן חוקי על ידי בית המשפט, הסמכויות שלו מעוגנות בחוק הנקרא “הכשרות המשפטית והאפוטרופסות”.  

האפוטרופוס רשאי לבצע פעולות פיננסיות שוטפות כמו ביצוע תשלומים, מתן שכר לבעלי מקצוע המטפלים במבוגר, קבלת הכנסות וטיפול בעניינים מול מוסדות המדינה, מול ערכאות משפטיות ובתשלום חובותיו הכספיים, במידה ויש.

במקרים של פעילות פיננסית גדולה וחריגה כמו מכירה או השכרה של  נכסי נדל”ן, מכירת נכסים מסוג אחר ועוד יהיה חייב האפוטרופוס לפנות לבית המשפט כדי לקבל אישור על ביצוע הפעולות.

על האפוטרופוס חלה החובה לרשום בפנקסים אלו הערה על המינוי של אפוטרופוס לקשיש. 

בסוף כל שנה על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי ולהגיש לו דו”חות כספיים ודיווחים על הפעילות הפיננסית שאותה הוא מנהל ברכושו ובכספו של המבוגר.

על האפוטרופוס לבקר באופן קבוע במקום המגורים של המבוגר לפחות פעם בשבועיים, לבדוק את תנאי המגורים והמחייה, לפקח על השירותים הרפואיים והסיעודיים שמקבל המבוגר ולהיות בקשר עם כל הגורמים המטפלים בענייניו כמו עובדים סוציאליים, מטפלים מקצועיים ועוד.

לסיכום, אפוטרופסות, באשר היא, קיימת אך ורק עבור מתן עזרה למבוגרים אשר אין ביכולתם לטפל בעצמם כפי שנהגו לעשות בעבר. על כן, אם בכוונתכם להתמנות לאפוטרופוס, חשוב שתדעו איזו אחראיות אתם מקבלים על עצמכם ומה משקלה. אנחנו מקווים שהמידע שניתן סייע בהבנת ההליך ומשמעותו החוקית, אך המלצתנו היא תמיד להתייעץ עם עורך דין מוסמך לצורך קבלת פרטים מלאים  לגבי הליך מינוי אפוטרופוס.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות