העסקת עובדים זרים בישראל: כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שתעסיקו אותם

לקשישים בישראל המגיעים לתקופה שבה הם זקוקים לעזרה ולתמיכה עומדות שתי אפשרויות, לעבור לדיור בבית אבות או להעסיק עובד זר בבית.

אם שקלתם את שתי האפשרויות והחלטתם על העסקת עובד זר עליכם לפנות לאחת מחברות כוח האדם, אשר קיבלו רישיון מטעם משרד הפנים לתווך לכם עובדים זרים.

רגע לפני שאתם פונים אל חברת כוח האדם בבקשה לקבל עובד זר, מומלץ לכם לקרוא את המדריך הבא כדי ללמוד על התהליך, על העלויות של העסקת העובד, על הזכויות שלו ועוד.

בדקו את עצמכם: האם אתם זכאים להעסקת עובד זר?

התנאי הבסיסי של העסקת עובדים זרים לסיעוד הוא הגעת המבקש לגיל פרישה.
העסקת עובדים זרים בישראל בתחום הסיעוד מותנת בתוצאות מבחן התלות שעורך הביטוח הלאומי לקשישים אשר מגישים בקשה לקבלת גמלת סיעוד.

רק  מי שצבר 4.5 נקודות במבחן התלות של הביטוח הלאומי, זכאי לקבלת היתר להעסקת עובד זר.

קשיש החי לבדו בבית, זכאי לקבל היתר העסקה לעובדים זרים גם אם הוא צבר ארבע נקודות במבחן התלות, מאחר והוא מקבל תוספת של חצי נקודה עקב היותו בודד.

ישנן נסיבות מיוחדות המזכות את המבקש בקבלת אישור להעסקת מטפל זר, גם כאשר הקשיש צבר בין 2.5 נקודות ל- 4.5 נקודות.
לדוגמא, במקרים שבהם הקשיש הוא מעל גיל שמונים ובידיו יש אישורים רפואיים המעידים כי יש צורך בטיפול ובהשגחה רצופה במשך עשרים וארבע שעות ביממה.

גם במקרים שבו הקשיש גר עם נכה נוסף במשפחה, או שיש לו שלושה ילדים מתחת לגיל שש עשרה, הוא זכאי לפנות לוועדת חריגים בבקשה לקבל אישור של העסקת עובדים זרים.

מגיל שמונים וחמש ומעלה אפשר להגיש בקשה לאישור העסקת עובד זר בצירוף אישורים רפואיים מתאימים, רוב הבקשות נענות בדרך כלל בחיוב.

מבקש מעל גיל תשעים ומעלה זכאי להעסיק עובד זר גם אם צבר רק ארבע נקודות בבדיקת התלות של הביטוח הלאומי.

מצבים נוספים בהם ניתן להעסיק עובד זר

במצבים שבהם המבקש מאושפז בבית החולים ועומד לפני שחרור במצב גופני המצריך טיפול והשגחה קבועה, הוא יוכל לבקש אישור להעסקת עובד זר עוד בעת שהותו בבית החולים. לצורך האישור עליו לצרף מכתב מרופא בית החולים, המאשר את הצורך בטיפול קבוע ורצוף ואת תאריך השחרור הצפוי.

זהו הליך מהיר יותר לקבלת עובד זר והוא ניתן רק לתקופה של שלושה חודשים.
לאחר תום שלושת החודשים, אם יהיה צורך בהארכת האישור יפעל המבקש בהתאם לנהלים הרגילים.

חשוב לדעת: אישור להעסקת עובדים זרים בסיעוד לא ניתן לאנשים אשר שוהים במוסדות סיעודיים, במרכזי שיקום או במחלקות סיעודיות בבתי אבות.
זקנים השוהים במסגרות של דיור מוגן שבהם אין שירותי סיעוד, ואנשים הנמצאים במסגרת של אשפוז יומי עשויים להיות זכאים לקבלת היתר העסקה של עובדים זרים.

איך מגישים בקשה לקבלת אישור להעסקת עובד זר?

את הבקשה להעסקת עובדים זרים יש להפנות אל רשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים. כאמור, אישור הבקשה תלוי במבחן התלות שערך נציג מטעם הביטוח הלאומי לקשיש. במקרים מסוימים רשאית הוועדה לבקש מהפונה, חוות דעת רפואית או חוות דעת סוציאלית.

זקנים בגיל פרישה אשר לא נבחנו במבחן התלות של הביטוח הלאומי מסיבות שונות, ייבחנו במבחן תלות הנערך על ידי רשות האוכלוסין והאגירה. שירות זה כרוך בתשלום אגרה והאישור יינתן למבקש רק אם הוא צבר במבחן 4.5 נקודות, בדיוק כמו במבחן התלות שעורך הביטוח הלאומי.

מהו התשלום לעובד זר?

החוק קובע כי שכר עובדים זרים לסיעוד יהיה לפי שכר המינימום בישראל.
בנוסף לתשלום השכר יש לשלם לעובד הזר דמי כיס קבועים בגובה של מאה שקלים בשבוע הניתנים לעובד לקראת יציאה ליום החופשי שלו. חשוב לציין כי גם במקרים שבהם העובד לא יוצא ליום חופשי המעסיק חייב לשלם לו דמי כיס מאחר והם מהווים מרכיב קבוע בחישוב שכרו החודשי.

כדי לשלם את שכרו של העובד הזר אפשר להמיר את גמלת הסיעוד או קצבת הזקנה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי לתשלום השכר של העובד הזר ובכך לממן חלק מהשכר של העובד הזר.

על המעסיק לשלם לביטוח הלאומי דמי ביטוח המיועדים לכיסוי מקרים של תאונות דרכים, הריון ועוד בגובה של שני אחוז משכרו של העובד.

עובדים זרים: זכויות וחובות

עובדים זרים: 8 זכויות וחובות

עובדים זרים זכאים למספר זכויות וימי חופשה:

   1. חופשה שבועית כדי להתרענן ולאגור כוח להמשך הטיפול בקשיש הסיעודי. החוק קובע כי יום המנוחה השבועי יהיה בן עשרים וחמש שעות לפחות.
   1. הקשיש המעסיק עובד זר חייב לרכוש עבורו ביטוח רפואי. חשוב לדעת כי האחריות על הביטוח הרפואי אינה חלה על חברת כוח האדם או על העובד, אלא על הקשיש או על משפחתו המעסיקה את העובד.
   2. תשלום דמי הבראה עבור חמישה ימים בשנה. בכל שנה מתפרסם גובה התשלום היומי לדמי ההבראה, חשוב לעקוב אחרי הפרסומים.
   3. העובדים הזרים זכאים לחופשה שנתית ומספר ימי החופשה תלוי בוותק. עובד המעוניין לממש את זכאותו לחופשה שנתית חייב להודיע על כך למעסיק ארבעה עשר יום מראש. אם המעסיק מסכים יוכל העובד לנצל רק חלק מהימים ואת שאר הימים לצרף לזכאות בשנות העבודה הבאות. באופן עקרוני אי אפשר לפדות את ימי החופשה בכסף, אלא אם הקשר שבין הקשיש לעובד הסתיים והעובד עדיין לא ניצל את כל ימי החופשה העומדים לזכותו.
   4. החוק קובע כי העובד הזר זכאי לתשלום גם בימים שבהם הוא חולה. לכל עובד מגיעה זכות של יום וחצי מחלה לחודש עד למקסימום של תשעים ימי מחלה. כאשר העובד חולה הוא לא יקבל תשלום עבור היום הראשון למחלתו, מהיום השני והשלישי הוא יקבל תשלום בגובה של חמישים אחוז משכרו היומי ובכל יום נוסף הוא יקבל את מלוא התשלום, עד לתקופה של תשעים יום.
   5. על המעסיק לתת לעובד הזר תשעה ימי חופשה במועדי החגים החלים במדינה שלהם.
   6. עובד אשר פוטר מסיבות שונות יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בהתאם לחוק, בגובה של שכר של חודש עבור כל שנת עבודה.
   7. על המעסיק לדאוג לקרן פנסיה לעובדים זרים. בישראל אין קרנות פנסיה ייחודיות לעובדים זרים, ולכן על המעסיק לצבור את כספי הפנסיה בחשבון מיוחד ולשלם אותם בעת סיום ההתקשרות בינו לבין העובד הזר.

   איך תוכלו למצוא עובד זר להורים?

   את העובד הזר תוכלו למצוא בלשכות פרטיות שקיבלו היתר להבאת, תיווך וטיפול  בעובדים זרים בענף הסיעוד.
   את רשימת הלשכות המורשות אפשר למצוא באתרי האינטרנט השונים.

   חברות סיעוד אינן עוסקות בהבאה של עובדים זרים, אך הן יוכלו לקשר ביניכם ובין אחת מהלשכות הפרטיות.

   תוכלו גם למצוא עובדים זרים לבד, אם תשמעו שסיימו את עבודתם אצל המעסיק ועדיין יש להם זכות חוקית לעבוד בארץ, תוכלו להעסיק אותם.

   גם אם יש לכם קשר עם עובד זר בחו”ל שאתם מעוניינים להביא תוכלו לקשר אותו עם הלשכה הפרטית. חשוב לדעת שאי אפשר להעסיק עובד זר בארץ בלי שיהיה רשום בלשכה פרטית.

   ההתקשרות עם עובד זר כרוכה בתשלומים נוספים: תשלום אגרה למשרד הפנים, לרשות האגירה והאוכלוסין, ועמלה לחברות כוח אדם על התיווך של הבאת העובד לארץ.

   גובה התשלומים מתעדכן מעת לעת, כדאי לעקוב אחרי גובה התשלומים באתרים השונים.

   חשוב לדעת כי כמו לכל העובדים בישראל גם לעובדים הזרים יש זכויות שעל המעסיק לכבד, מעסיקים שלא יעמדו בתנאי העסקה כפי שקבע המחוקק עלולים להיענש. אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על הזכויות והחובות של העובדים תוכלו לפנות לזכויות עובדים זרים בסיעוד בקו לעובד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות